Sinds 2015 maak ik deel uit van de Amersfoortse kunstenaarsgroep “16C”. Gedurende het jaar komt deze groep, allen oud-studenten van de Vrije Academie voor Beeldende Kunst in Zeist, om de veertien dagen in het atelier van een van hen bij elkaar om te werken en elkaar te inspireren. We streven ernaar om één maal per jaar een gezamenlijk kunstproject te maken.


Installatie JONAS. In 2018 benaderde de stadsdominee ons met de vraag om de thema's in het verhaal van Jonas zichtbaar en voelbaar maken in een kunstproject, waarvan het kerkgebouw zelf integraal onderdeel zou uitmaken. In feite is ieder van ons Jonas. Iedereen ontmoet weerstanden, wordt geconfronteerd met een ingewikkelde, hectische samenleving, met belangentegenstellingen en culturele verschillen en moet zich daartoe verhouden. Het project wil de bezoekers laten beleven hoe het voelt om door die ingewikkelde samenleving heen zijn weg te zoeken, na te gaan waar zijn verantwoordelijkheid voor anderen begint en eindigt, een rustpunt te vinden in zichzelf en vervolgens mogelijk op een nieuwe manier die samenleving weer in te stappen. Van het resultaat heeft Maurits Bierman een video gemaakt: Videolink https://youtu.be/QJZNgBxW8pA


In 2019 zijn we de uitdaging aangegaan van een groepsperformance 'FLARDEN'.  Performancekunst is een kunstvorm waarin de kunstenaar zich niet kan verschuilen achter een kunstwerk, maar zélf het kunstwerk is. Het is eenmalig en er is geen draaiboek, zoals in het theater. Iedere handeling tijdens de performance is authentiek.Flarden zijn flarden van pratende mensen die je hoort wanneer ze langslopen. Je hoort net iets (een flard), maar nooit het geheel. Tijdens deze performance gaven we ieder voor zich, maar toch als één geheel uiting aan persoonlijke herinneringen, zaken die ons bezighouden, toekomstdromen afgewisseld met stiltes.